Đăng nhập
 
Tài khoản đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mã bảo vệ
Lưu ý: nếu đăng nhập không thành công quá 5 lần, tài khoản sẽ bị khóa. Hãy kiểm tra email để nhận thông báo kích hoạt lại tài khoản.

LỊCH CÔNG TÁC CỦA CÁC QUẢN LÝ
Chú thích màu
 Đang áp dụng
 Lịch đặt trước
 Lịch đến ngày
 Chưa đến ngày
 Hôm nay
STTCán bộ công tácNội dung
T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 CN
1Nguyễn Bích ThủyDự tập huấn tại Hà Nội
2930311234
2Lê Công SơnNghỉ phép
2930311234
567891011
Đang truy cập: 47 Hỗ trợ phần mềm - Email: thanh.nvo@kiemdinh.vn
© 2012. Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn - Khu vực II (CISR) - Webmail TTKDKTAT-KV2